Chuyện về trạng Quỳnh và bà Đanh - Văn hóa Việt Nam

Chùa Bà Đanh – Ngôi chùa ” Vắng nhất Việt Nam”

Nhắc đến Hà Nam, nhiều người có thể biết đến ngôi làng sinh ra “Chí Phèo – Cụ Bá Kiến”, và là quê hương của cố nhà văn Nam Cao, nhà thơ Nguyễn Khuyến… Nhưng ít ai biết rằng, một […]